Фирмен кредит

Дългосрочни  инвестиционни кредити за докупуване на дълготрайни активи, закупуване на машини съоръжения  и оборудване включително и придобиване и/или строеж на недвижими имоти. Финансиране на инвестиционни проекти. Рефинансиране на инвестиционни проекти. Финансиране на нуждите от оборотни средства на вашата компания с фирмен кредит.

Цели на фирмения кредит

  • Инвестиционни кредити
  • Кредити за оборотни средства

Какво ще получите напълно БЕЗПЛАТНО

Нашия Екип ще Ви консултира и ще ви подпомогне при структурирането и оценка на инвестиционния ви проект. В процеса на капиталово бюджетиране, моделиране на паричните потоци и анализ оценка на риска за да можете:

фирмен кредит

Да вземете информирано решение как да финансиране вашите предстоящи разходи.

сравни офертите

Да сравните офертите на отделните банки по всички ключови параметри на кредита.

оптимално решение

Да вземете оптимално решение относно срока и размера  на кредита.

Актуални
новини

Ако търсите фирмен кредит за вашия бизнес:

2,6%  за първата година и 3,5% за останалия период за кредити обезпечени със недвижими имоти.

3,5%  за първата година и 4,4% за останалия период за кредити частично обезпечени със недвижими имоти или залог на активи.

3,9%  за първата година и 4,8% за необезпечени кредити или обезпечени със гаранционни програми.

 

За повече информация можете да се свържете с нас!!!

Етапи на кандидатстване

1

Индивидуална консултация – размер, срок.

2

Избор на оптималната оферта – ще подготвим доклад и сравнителен анализ на най-подходящите оферти на банките.

3

Подготовка на документите – ще ви консултираме и подпомогнем в подготовката на документите

4

Одобряване на кредита и изповядване на сделката

Получете висококвалифицирана консултация от екипа ни напълно БЕЗПЛАТНО.
Ние ще Ви подпомогнем през целия процес на кандидатстване и одобрение!

088 216 4616 Контакти

Всички наши услуги са БЕЗПЛАТНИ за вас и се предлагат чрез ЕРА България АД лицензиран кредитен посредник - рег. № BCI 000024.