Фирмен кредит

Дългосрочни  инвестиционни кредити за докупуване на дълготрайни активи, закупуване на машини съоръжения  и оборудване включително и придобиване и/или строеж на недвижими имоти. Финансиране на инвестиционни проекти. Рефинансиране на инвестиционни проекти. Финансиране на нуждите от оборотни средства на вашата компания.

Цели на кредита

  • Инвестиционни кредити
  • Кредити за оборотни средства

Какво ще получите напълно БЕЗПЛАТНО

Нашия Екип ще Ви консултира и ще ви подпомогне при структурирането и оценка на инвестиционния ви проект. В процеса на капиталово бюджетиране, моделиране на паричните потоци и анализ оценка на риска за да можете:

Да вземете информирано решение как да финансиране вашите предстоящи разходи.

Да сравните офертите на отделните банки по всички ключови параметри на кредита.

Да вземете оптимално решение относно срока и размера  на кредита.

Етапи на кандидатстване

1

Индивидуална консултация – размер, срок.

2

Избор на оптималната оферта – ще подготвим доклад и сравнителен анализ на най-подходящите оферти на банките.

3

Подготовка на документите – ще ви консултираме и подпомогнем в подготовката на документите

4

Одобряване на кредита и изповядване на сделката

Получете висококвалифицирана консултация от екипа ни напълно БЕЗПЛАТНО.
Ние ще Ви подпомогнем през целия процес на кандидатстване и одобрение!

088 216 4616 Контакти

Всички наши услуги са БЕЗПЛАТНИ за вас и се предлагат чрез ЕРА България АД лицензиран кредитен посредник - рег. № BCI 000024.