Ипотечен кредит

Ипотечния кредит е предназначен за покупка или строителство на недвижим имот, за довършителни работи и ремонти или за рефинансиране на сходни продукти.

Можете да изтеглите ипотечен кредит дори и да не купувате недвижим имот за да текущите си разходи.

Цели на кредита

  • За рефинансиране на сходни продукти
  • За покупка или строителство на недвижим имот
  • За довършителни работи и ремонти
  • Ипотечен кредит за текущи нужди

Какво ще получите напълно БЕЗПЛАТНО

Ние ще ви консултираме и подпомогнем през целия процес на кандидатстване и одобрение за да можете:

Да вземете информирано решение как да финансиране вашите предстоящи разходи.

Да сравните офертите на отделните банки по всички ключови параметри на кредита.

Да вземете оптимално решение относно срока и размера  на кредита.

Актуални
новини

Актуална оферта (за рефинансиране на ипотечни кредити) за периода 02 Януари до 29 Февруари 2024 г., с усвояване до 30 Април 2024 г.

2.29% плаващ лихвен процент в евро.

2.45% плаващ лихвен процент в левa.

Възстановяване на нотариалните разходи до 1 500 лева за всички клиенти.

Възстановяване на пълните нотариалните разходи за изцяло нов клиент на банката т.е без абсолютно никакъв продукт в банката.

До 30% допълнителна сума за ремонт и подобрения.

За повече информация можете да се свържете с нас!!!

Етапи на кандидатстване

1

Индивидуална консултация – размер, срок.

2

Избор на оптималната оферта – ще подготвим доклад и сравнителен анализ на най-подходящите оферти на банките.

3

Подготовка на документите – ще ви консултираме и подпомогнем в подготовката на документите

4

Одобряване на кредита и изповядване на сделката

Актуални оферти

Банка Сума на кредита Лихвен процент Срок на заема Месечна вноска ГПР
150 000 лева 2,89% 30 години 623,54 лв. 3,04%
Изчисленията са примерни и банката може да предложи различни условия в зависимост от индивидуалния случай.
Банка Сума на кредита Лихвен процент Срок на заема Месечна вноска ГПР
150 000 лева 2,69% 30 години 668,25 лв. 3,54%
Офертата е при условия плаващ лихвен процент и превод на работната заплата в банка.
Банка Сума на кредита Лихвен процент Срок на заема Месечна вноска ГПР
110 000 лева 2,86% 20години 602,86 лв. 2,90%
Офертата е при условия плаващ лихвен процент, превод на работната заплата в банка  по програма за комплексно банково обслужване „Моето семейство“ с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв., 130 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 250 лв. такса за документален анализ на обезпечението, 195лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита.

Етапи на кандидатстване

1

Индивидуална консултация – размер, срок.

2

Избор на оптималната оферта – ще подготвим доклад и сравнителен анализ на най-подходящите оферти на банките.

3

Подготовка на документите – ще ви консултираме и подпомогнем в подготовката на документите

4

Одобряване на кредита и изповядване на сделката

Получете висококвалифицирана консултация от екипа ни напълно БЕЗПЛАТНО.
Ние ще Ви подпомогнем през целия процес на кандидатстване и одобрение!

088 216 4616 Контакти

Всички наши услуги са БЕЗПЛАТНИ за вас и се предлагат чрез ЕРА България АД лицензиран кредитен посредник - рег. № BCI 000024.