Пазарни анализи

Имот в портфейла

Имот в портфейла

Имотв портфейлаИнвеститори отдавна оценяват предимствата на диверсификацията на портфейлите чрез разпределение на активи и в недвижими имоти. Те са си изградили репутацията да бъдат част от четирите основни клас активи ( акции, облигации и пари и парични еквиваленти)....

повече информация
Какво става с цените на жилищата

Какво става с цените на жилищата

Какво става с цените на жилищатаНа 23.09.2022г, НСИ оповести данните за второто тримесечие за индексите на цените на жилища (ИЦЖ) който е тримесечен показател за изменението на пазарните цени жилищата, новопостроени и съществуващи, закупени от домакинствата. През...

повече информация
Каква е възвращаемостта от инвестирането в недвижими имоти

Каква е възвращаемостта от инвестирането в недвижими имоти

Каква е възвращаемостта от инвестирането в недвижими имотиИнвеститорите у нас разполагат със не голям кръг от финансови инструменти и инвестиционни възможности. В общи линии те се свеждат до акции на публични дружества търгувани на БФБ (Sofix) , недвижими имоти и...

повече информация
Динамика на цените и сделки с жилища: Covid 19 и инфлацията I

Динамика на цените и сделки с жилища: Covid 19 и инфлацията I

Динамика на цените и сделки с жилища: Covid 19 и инфлацията I Фиг.№1 Стойност на сделките с жилища и цените на жилищата в еврозоната (EA19) Текущия възходящ тренд на цените недвижимите имоти започна приблизително през 2014г.Промените в общата стойност на сделките...

повече информация