Рефинансиране на кредит

Обичайно рефинансирането се прави с цел промяна на условията по кредита и намаляване на разходите по изплащането му. Рефинансирането на кредита може да се осъществи, както в банката, от която е изтеглен кредита, така и от друга финансова институция. На практика, рефинансирането представлява процес на отпускане на нов кредит с цел погасяване на текущия.

При рефинансирането ще преминете през целия процес на проучване, одобрение и оценка на вашите финансови възможности и задлъжнялост. При вземане на решение за рефинансиране следва да имате предвид, че освен договорените условия по новият кредит е възможно да има и други разходи извън предвидените, които не са включени в новия договор за кредит и изчисленията на ГПР (годишен процент на разходите).

Цели на кредита

  • За обединяване на задължения
  • За ремонти други текущи разходи
  • За обучение

Какво ще получите напълно БЕЗПЛАТНО

Ние ще ви консултираме и подпомогнем през целия процес на кандидатстване и одобрение за да можете:

Да вземете информирано решение как да финансиране вашите предстоящи разходи.

Да сравните офертите на отделните банки по всички ключови параметри на кредита.

Да вземете оптимално решение относно срока и размера  на кредита.

Етапи на кандидатстване

1

Индивидуална консултация – размер, срок.

2

Избор на оптималната оферта – ще подготвим доклад и сравнителен анализ на най-подходящите оферти на банките.

3

Подготовка на документите – ще ви консултираме и подпомогнем в подготовката на документите

4

Ободряване на кредита и изповядване на сделката

Получете висококвалифицирана консултация от екипа ни напълно БЕЗПЛАТНО.
Ние ще Ви подпомогнем през целия процес на кандидатстване и одобрение!

088 216 4616 Контакти

Всички наши услуги са БЕЗПЛАТНИ за вас и се предлагат чрез ЕРА България АД лицензиран кредитен посредник - рег. № BCI 000024.