Рефинансиране на кредит

MV CONSULT e Вашият безценен помощник при рефинансиране на ипотечен кредит. Осигурете си спокойствие и оптимални условия по всички основни параметри на кредита. Рефинансирането е инструмент, с който променяте условията на кредита и намалявате разходите за изплащането му. Такова може да получите и в банката, от която първоначално сте изтеглили кредита, и от друга финансова институция. В същността си понятието рефинансиране на ипотечен кредит представлява процесът по отпускане на нов кредит, чиято цел е погасяването на текущите задължения.

Този похват включва ново проучване, оценка на Вашата задлъжнялост и финансови възможности и накрая – одобрение на сумата. Важно е да знаете, че извън новите условия по договорения кредит е вероятно да има и други разходи. Те ще бъдат различни от тези, включени в новия Ви договор и изчисленията на годишния процент на разходите (ГПР).

За да се чувствате уверени при необходимост от рефинансиране на кредит – обърнете се към MV CONSULT, компанията, която е на Ваша страна! Ние ще Ви помогнем да вземете най-подходящото за Вас решение, ще разгледаме различни оферти, за да сравним параметрите, подготвени за Вас от банките. В допълнение ще бъдем до Вас по време на целия процес – при подготовката на документацията, одобряването на кредита и изповядването на Вашата сделка.

Цели на рефинансирането на ипотечен кредит

  • За обединяване на задължения
  • За ремонти други текущи разходи
  • За обучение

Какво ще получите напълно БЕЗПЛАТНО

Ние ще ви консултираме и подпомогнем през целия процес на кандидатстване и одобрение за да можете:

рефинансиране на ипотечен кредит

Да вземете информирано решение как да финансиране вашите предстоящи разходи.

сравни офертите

Да сравните офертите на отделните банки по всички ключови параметри на кредита.

оптимално решение

Да вземете оптимално решение относно срока и размера  на кредита.

Етапи на кандидатстване

1

Индивидуална консултация – размер, срок.

2

Избор на оптималната оферта – ще подготвим доклад и сравнителен анализ на най-подходящите оферти на банките.

3

Подготовка на документите – ще ви консултираме и подпомогнем в подготовката на документите

4

Ободряване на кредита и изповядване на сделката

Получете висококвалифицирана консултация от екипа ни напълно БЕЗПЛАТНО.
Ние ще Ви подпомогнем през целия процес на кандидатстване и одобрение!

088 216 4616 Контакти

Всички наши услуги са БЕЗПЛАТНИ за вас и се предлагат чрез ЕРА България АД лицензиран кредитен посредник - рег. № BCI 000024.