За нас

Мирослав Владимиров

Мирослав Владимиров – главен асистент, доктор, преподавател в Икономически Университет -Варна. Води курсове по „Управление на инвестиции“ и „Управление на риска“. Автор е на над 60 научни публикации, студии и монографии. Член на съвета на директорите на ЕРА България АД.

Проф.дтн.инж. Тодор Стоилов, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН. Автор е на над 400 научни публикации, статии, монографии и книги. Има научни разработки в областта на портфейлната оптимизация, вземането решения, оптималното разпределение на ресурси. Ръководител на изследователски и технологични дейности в областта на информационните и комуникационни технологии, системи за управление, автоматизация, оптимизация.
Кредитен консултант в ЕРА България.

Тодор Стоилов