Динамика на цените и сделки с жилища:
Covid 19 и инфлацията II

Пандемията с COVID-19 и свързаните с нея мерки за социална дистанция дадоха силен импулс на пазара на жилища. Пазарите в отделените реагираха по-споходен начин но продължителността на тази възходяща тенденция беше различна. През второто тримесечие на 2021 г., в сравнение с второто тримесечие на 2020 г., което беше най-силно засегнато от мерките за блокиране в обхванатите държави от ЕС, броят на сделките с жилища се увеличи в 12 държави и намаля само в една държава. През следващото третото тримесечие ва 2021 г, в сравнение със същото тримесечие на предходната година броят на сделките с жилища се е увеличил в 5 държави и е намалял в 9 държави. Най-висок ръст е регистриран в България (+49,2%), а най-голям спад в Дания (-22,0%). През четвъртото тримесечие на 2021 г., в сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г., броят на сделките с жилища се е увеличил в 6 държави и е намалял в 7 държави. Най-висок ръст е регистриран в Ирландия (+43,9%), а най-голям спад в Дания (-15,2%). През първото тримесечие на 2022 г., в сравнение с първото тримесечие на 2021 г., броят на сделките с жилища се е увеличил в 6 държави: Кипър (+40,0 %), България (+32,9 %), Португалия (+28,6 %), Словения (+ 27,6 %), Испания (+23,3 %) и Белгия (+13,9 %). Той намалява в 8 държави, като най-голям спад се наблюдава в Холандия (-30,8%).
Първоначалния импулс който COVID-19 даде на пазара на жилища постепенно затихва и индекса на продажби на жилища намалява в осем държави и ЕС се забавят като ръст в шест държави.

Въпреки намаляващо търсене в осем от държавите, на годишна база то остава високо във всички държави (фиг №1). Тенденцията на намаляване на търсенето е по-скоро връщането му към обичайните темпове на ръст от периода преди COVID-19 пандемията.

Фиг.№1 Стойност на сделките с жилища

Фиг.№2 Индекс на цените на жилищата и индекс на потребителските цени

Какво стана с цените на жилищата?

Цените растат във всички държави. Нещо повече те растат и в реално изражение т.е. техния ръст превъзхожда ръста на инфлацията в частните разходи на домакинствата . В Нидерландия индекса на сделките със жилища намалява четири поредни тримесечия, въпреки това цените на жилищата продължават да растат устойчиво. За осемте тримесечия от началото на 2019 г до края на 2020г средния ръст на цените на беше 7,46% ръста на инфлация от началото на 2021г, го повиши до 15,86% за следващите пет тримесечия. Подобна е динамиката на цените и във останалите държави в които сделките намаляват на база предходно тримесечие

Високото търсене (все още) на жилища и ръста на инфлацията, ръста на разходите за строителство от началото на 2021г, подържат ръста на цените жилищата на жилищата.

Мирослав Владимиров Ph.D.
Член на СД на ЕРА БЪЛГАРИЯ